12 צעדים

תוכנית 12 צעדים נחשבת לאחת התוכניות היעילות ביותר לטיפול בהתמכרויות מכל הסוגים, ביניהן...

המשך

טיפול קבוצתי

טיפול קבוצתי או דינמיקה קבוצתית זה נושא מאוד רחב ומעניין. מדובר בקבוצה מונחת...

המשך

טיפול באמנויות

הטיפול באמנויות הינו חלק מהתרבות המתפתח במקביל לאמנות המודרנית ובכך משפיע על הביטוי...

המשך

טיפול בדרמה

טיפול בדרמה הוא אחד הסוגים של טיפול באמנויות שלאחרונה צובר תאוצה. טיפול בדרמה...

המשך

טיפול במשחק

טיפול במשחק הוא שיטה של השפעה פסיכולוגית תוך שימוש במשחק. המהות של הטיפול...

המשך

טיפול באגדות

מטרת הטיפול היא פיתוח היצירתיות, הרחבת התודעה, שיפור הקשר עם העולם הסובב

המשך

12 STEPS

The 12 Steps program can be called one of the most effective programs...

Read more

Group therapy

About group therapy and group dynamics can be said for a long time,...

Read more

Art therapy

This subsection is designed to help comprehend the art – therapeutic experience from...

Read more

DRAMATHERAPY

Dramatherapy is a new direction in art therapy. It uses such a widespread...

Read more

Gaming Psychotherapy

Gaming psychotherapy is a method of psychotherapy with the use of games. The...

Read more

Fairy tale therapy

Fairy tale therapy is the development of creative abilities, the expansion of consciousness,...

Read more

ПРОГРАММА 12 ШАГОВ

Программу 12 Шагов можно назвать одной из самых эффективных программ, созданных для выздоровления...

Подробнее

ГРУППОВАЯ ТЕРАПИЯ

О групповой терапии и групповой динамике можно говорить долго, это практически неисчерпаемая и...

Подробнее

АРТ-ТЕРАПИЯ

Данный подраздел призван помочь осмыслить арт – терапевтический опыт с точки зрения современной...

Подробнее

ДРАМАТЕРАПИЯ

Драматерапия – это новое направление арт – терапии, набирающее темп. Она использует такой...

Подробнее

ИГРОВАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ

Игровая психотерапия метод психотерапевтического воздействия с использованием игры...

Подробнее

СКАЗКОТЕРАПИЯ

Сказкотерапия – это развитие творческих способностей, расширение сознания, помогающие...

Посмотреть

Преимущества лечения в реабилитационном центре MaaVar в Израиле

Индивидуальный подход

Опытный коллектив

Эффективное лечение

Наблюдение и уход 24/7

Экскурсии по Израилю

Уютный
коттедж

Домашняя обстановка